logo

Новини

 • Младежка научна конференция "МАШИНИ, ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ" 2017
  24-06-2017

  Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в Младежката научна конференция МАШИНИ, ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ "МИТ – 2017", която ще се проведе на 9 и 10 ноември...

 • Курс на обучение по LabVIEW
  06-02-2017

  Машиностроителният факултет, съвместно с фирма National Instruments, организират курс на обучение по продукта LabVIEW. Курсът е безплатен за студенти от Технически университет. Обучението ще се про...

 • Официално откриване на компютърна зала за CAD-CAM-CAE обучение
  11-01-2017

  Ръководството на Машиностроителния факултет Ви кани да присъствате на официалното откриване на компютърна зала за CAD-CAM-CAE обучение, за нуждите на факултета, която e оборудвана със съдействието ...

За МФ

Днешният Машиностроителен факултет е един от основните продължители на Машинния факултет към създадената още през 1945 год. Държавна политехника. В него се подготвят инженери в образователно-квалификационна степен бакалавър по специалности “Машиностроене”, “Мехатроника”, “Инженерен дизайн” и „Инженерна логистика”, както и в образователно-квалификационна степен магистър по специалности “Машиностроене и уредостроене”, “Мехатроника”, “Инженерен дизайн”, “Инженерна логистика”, “Техническо законодателство и управление на качеството”, „Метрология и измервателна техника” и „Проектиране на иновативни инженерни продукти”.