default logo
 

Седмични разписи

Година Семестър Курс Специалност График
2023/2024 Зимен 1 ИД МФ-ИД-1-5-14-08-2023-09-48.pdf
2023/2024 Зимен 1 ИЛ МФ-ИЛ-1-5-14-08-2023-09-49.pdf
2023/2024 Зимен 1 Маш МФ-Маш-1-4-14-08-2023-09-51.pdf
2023/2024 Зимен 1 Мех МФ-Мех-1-4-14-08-2023-09-52.pdf
2023/2024 Зимен 2 ИД МФ-ИД-2-5-19-09-2023-10-46.pdf
2023/2024 Зимен 2 Маш МФ-Маш-2-4-21-09-2023-14-47.pdf
2023/2024 Зимен 2 Мехатр МФ-Мехатр-2-4-13-09-2023-14-28.pdf
2023/2024 Зимен 2 ИЛ МФ-ИЛ-2-5-19-09-2023-10-48.pdf
2023/2024 Зимен 3 ИД МФ-ИД-3---31-08-2023-11-33.pdf
2023/2024 Зимен 3 ИЛ МФ-ИЛ-3-4-14-08-2023-10-27.pdf
2023/2024 Зимен 3 МАШ МФ-МАШ-3-4-14-08-2023-10-27.pdf
2023/2024 Зимен 3 МЕХ МФ-МЕХ-3-4-14-08-2023-10-27.pdf
2023/2024 Зимен 4 ИД МФ-ИД-4-5-19-09-2023-09-31.pdf
2023/2024 Зимен 4 ИЛ МФ-ИЛ-4-5-14-08-2023-10-59.pdf
2023/2024 Зимен 4 МАШ МФ-МАШ-4-4-14-08-2023-10-59.pdf
2023/2024 Зимен 4 МЕХ МФ-МЕХ-4-4-20-09-2023-09-11.pdf