default logo
 

Седмични разписи

Година Семестър Курс Специалност График
2023/2024 Летен 1 ИД МФ-ИД-1-5-29-01-2024-15-01.pdf
2023/2024 Летен 1 ИЛ МФ-ИЛ-1-5-29-01-2024-15-02.pdf
2023/2024 Летен 1 Маш МФ-Маш-1-4-29-01-2024-15-04.pdf
2023/2024 Летен 1 Мех МФ-Мех-1-4-29-01-2024-15-05.pdf
2023/2024 Летен 2 ИД МФ-ИД-2-5-01-02-2024-14-07.pdf
2023/2024 Летен 2 ИЛ МФ-ИЛ-2-5-29-01-2024-16-04.pdf
2023/2024 Летен 2 MAШ МФ-MAШ-2-4-29-01-2024-16-43.pdf
2023/2024 Летен 2 МЕХ МФ-МЕХ-2-4-01-02-2024-13-52.pdf
2023/2024 Летен 3 ИЛ МФ-ИЛ-3-4-31-01-2024-13-56.pdf
2023/2024 Летен 3 МАШ МФ-МАШ-3-4-31-01-2024-14-02.pdf
2023/2024 Летен 3 Мех. МФ-Мех.-3-4-06-02-2024-08-43.pdf
2023/2024 Летен 3 ИД МФ-ИД-3-5-02-02-2024-16-11.pdf
2023/2024 Летен 4 ИД МФ-ИД-4-5-02-02-2024-14-04.pdf
2023/2024 Летен 4 ИЛ МФ-ИЛ-4---29-01-2024-15-32.pdf
2023/2024 Летен 4 Маш. МФ-Маш.-4---29-01-2024-15-35.pdf
2023/2024 Летен 4 Мех. МФ-Мех.-4---29-01-2024-15-37.pdf