default logo
 

Лаборатории

Безразрушителен контрол и диагностика
Безразрушителен контрол и диагностика

Лабораторията по безразрушителен контрол към Машиностроителен факултет на Технически университет – София е създадена 1987 г. Екипът на лабораторията притежава значителен опит и експертиза в изпитването и оценяването на компоненти за електроцентрали...

НПЛ „Координатни измервания в машиностроенето”
НПЛ „Координатни измервания в машиностроенето”

Научно-приложна лаборатория „Координатни измервания в машиностроенето” (НПЛ „КИМ“), към Машиностроителен факултет на Технически университет – София е специализирана в областта на метрологичното осигуряване и контрола на качеството в областта на уре...

НПЛ
НПЛ "Подемно-транспортна техника"

Научно-приложна лаборатория по „Подемно-Транспортна Техника“ – Сектор „Асансьори и въжени линии“, Сектор „Повдигателни съоръжения“,   (НПЛ „ПТТ“) към катедра „ИЛПТСТ“ е специализирана в областта на подемно-транспортните машини и по-специално в обла...

НИЛ
НИЛ "Комплексна автоматизация на дискретното производство"

Научно-изследователската лаборатория „Комплексна автоматизация на дискретното производство“ (НИЛ КАДП) е лаборатория на катедра „Автоматизация на дискретното производство“ при Машиностроителен факултет на ТУ-София. Тя е създадена през 1974 г. и е е...

НИЛ
НИЛ "Европейски стандарти, техническо законодателство и оценяване на съответствието"

Лабораторията е основана през 2007 г. от проф. дтн Б. Сандалски. От 2011 г. до 2020 г. лабораторията се ръководи от проф. д-р М. Вичева. Към момента ръководител на лабораторията е доц. д-р Г. Станчев. Дейността й е пряко свързана с научната специал...

CAD-CAM-CAE Лаборатория Autodesk
CAD-CAM-CAE Лаборатория Autodesk

CAD-CAM-CAE Лаборатория Autodesk е предназначена за обучение на студентите и преподавателите на Машиностроителния Факултет на ТУ-София. Лабораторията е оборудвана със съдействието на технологичните компании CAD Point – златен партньор на един от во...

Автоматизирано проектиране по машинни елементи гл. ас. д-р инж. Ивайло Ковачев
Автоматизирано проектиране по машинни елементи гл. ас. д-р инж. Ивайло Ковачев

Лабораторията предоставя на студенти и преподаватели да се възползват от услугата бързо прототипиране (rapid prototyping) – оборудвана е с модерен 3D принтер с възможност за сканиране. Безплатен академичен лиценз за Autodesk и SOLIDWORKS софтуер...