default logo
 

CAD-CAM-CAE Лаборатория Autodesk

За лабораторията

CAD-CAM-CAE Лаборатория Autodesk е предназначена за обучение на студентите и преподавателите на Машиностроителния Факултет на ТУ-София. Лабораторията е оборудвана със съдействието на технологичните компании CAD Point – златен партньор на един от водещите производители на софтуер за триизмерно проектиране Autodesk, и BMG – оторизиран софтуерен дистрибутор за България на Autodesk. Дарението включва напълно оборудвана зала с 13 работни станции и безплатен академичен лиценз за Autodesk софтуерни програми за най-съвременно тримерно проектиране - най-вече Autodesk Inventor и AutoCAD, за нуждите на всички студенти в ТУ-София.

Дейности

В лабораторията се провеждат обучения по:

  • Autodesk Inventor Professional 2019;
  • Autodesk Nastran In-CAD 2019;
  • Autodesk AutoCAD 2019;
  • Autodesk Fusion 360;

Проекти

  • CAD Point Ltd.

https://cadpoints.com/

  • БиЕмДжи Дейта

https://bmgdata.bg/

Галерия

Ръководител:

доц. д-р инж. Георги Тонков
Имейл: gptonkov@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2668
Кабинет: 4432

Адрес:

Блок: 4
Етаж: 5
Кабинет: 4504

Уеб страница:

https://tu-sofia.bg/labs/271