default logo
 

Автоматизирано проектиране по машинни елементи гл. ас. д-р инж. Ивайло Ковачев

За лабораторията

Лабораторията предоставя на студенти и преподаватели да се възползват от услугата бързо прототипиране (rapid prototyping) – оборудвана е с модерен 3D принтер с възможност за сканиране.

Безплатен академичен лиценз за Autodesk и SOLIDWORKS софтуерни програми за най-съвременно тримерно проектиране за нуждите на всички студенти в ТУ-София.

Дейности

В лабораторията се провеждат обучения по: - Autodesk Inventor Professional 2021; - Autodesk Nastran In-CAD 2021; - Autodesk AutoCAD 2021; - Autodesk Fusion 360;

Проекти

Лабораторията е оборудвана със средства от фонд „д-р маг. инж. Ивайло Ковачев“ – работни станции HP и DELL.

Галерия

Ръководител:

доц. д-р инж. Георги Тонков
Имейл: gptonkov@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2668
Кабинет: 4432

Адрес:

Блок: 4
Етаж: 5
Кабинет: 4511

Уеб страница:

https://tu-sofia.bg/labs/278