logo

Управление

Декан
 • доц. д-р инж. Румен Фиданов Николов

  доц. д-р инж. Румен Фиданов Николов
  Телефон: (02) 965 2610
  Кабинет: 3246
  E-mail: rnic@tu-sofia.bg

Заместник-декан по научна и приложна дейност
 • проф. д-р инж. Панчо Кръстев Томов

  проф. д-р инж. Панчо Кръстев Томов
  Телефон: (02) 965 3763
  Кабинет: 4409
  E-mail: pkt@tu-sofia.bg

Заместник-декан по учебна дейност и акредитация
 • доц. д-р инж. Васил Пенчев Пенчев

  доц. д-р инж. Васил Пенчев Пенчев
  Телефон: (02) 965 2790
  Кабинет: 4519
  E-mail: vasil_penchev@tu-sofia.bg

Деканска канцелария
 • маг. инж. Олга Милева
  Телефон: (02) 965 2288
  Кабинет: 3242
  E-mail: omileva@tu-sofia.bg

 • маг.инж. Мелят Севим
  Телефон: (02) 965 2288
  Кабинет: 3242
  E-mail: melyat@abv.bg

Студентска канцелария
 • маг. инж. Радостина Чамова-Арнаудова
  Телефон: (02) 965 3737
  Кабинет: 4201-А
  E-mail: radar@tu-sofia.bg

 • Силвия Миладинова
  Телефон: (02) 965 3737
  Кабинет: 4201-А
  E-mail: shm@tu-sofia.bg