default logo
 

НПЛ "Подемно-транспортна техника"

За лабораторията

Научно-приложна лаборатория по „Подемно-Транспортна Техника“ – Сектор „Асансьори и въжени линии“, Сектор „Повдигателни съоръжения“,   (НПЛ „ПТТ“) към катедра „ИЛПТСТ“ е специализирана в областта на подемно-транспортните машини и по-специално в областите асансьоростроене, въжени линии и повдигателни съоръжения. Основна дейност на лабораторията е провеждане на лабораторни упражнения на студенти и докторанти от Машиностроителен Факултет към ТУ-София, също така в нея се извършват научни и научно-приложни изследвания в областта на подемно-транспортните машини и съоръжения. Освен това, повече от 15 години тя е част от европейско нотифицирано лице за оценка на съответствието на асансьори и предпазни устройства за асансьори „ЛИФТ Сертификат ТУ-София“ с идентификационен номер 2201, част от  „ТУ-София-Технологии“ ЕООД. С годините опит „ЛИФТ Сертификат ТУ-София“ се е утвърдил на българският, както и на международния пазар като нотифициран орган предлагащ качество и високо ниво на професионализъм при изпълнение на предлаганите услуги. Лабораторията разполага с повече от 10 специализирани стенда за изследване и изпитване на  предпазни устройства на съвременни асансьори, както и мобилни и стационарни компютърни системи за измерване на динамични параметри, необходими при провеждане на лабораторните упражнения и изпитванията по приложимите Европейски Директиви и Стандарти при оценяването на съответствието.

Дейности

Основна дейност, които лабораторията изпълнява са: - провеждане на лабораторни упражнения по следните дисциплини: Подемно-Транспортна Техника за спец. Машиностроене-Б, Подемно-Транспортна Техника – част 1 и 2 и Товаро-Разтоварна и Складова Логистика за спец. Инженерна Логистика – Б, Транспорт на Хора – за спец. Инженерна Логистика – М; - извършване на измервания и изпитвания съгласно приложимите Европейски Директиви и Стандарти в областта на асансьоростроенето и въжените линии; - проектиране и производство на претоварващи устройства за асансьори; - участие в провеждането на квалификационни курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Монтьор на асансьори“, Оператор на въжени линии и „Машинист на мостови и козлови кранове“.

Проекти

В ежедневната си дейност, лабораторията изпълнява измервания и изпитвания за водещи български и международни производители на асансьори и предпазни устройства за асансьори, част от които са: - Шиндлер България ЕООД; - Гордил ООД; - Пролифт ЕООД; - Lincoln Elevator(China) Co., Ltd - China; - Schmidt Elevator Co., Ltd. - China; - Shanghai Liftech Elevator Accessories Co., Ltd. - China; - Sanel Asansor Elektrik – Turkey; - Kfir–Elevators Ltd. – Israel; - Sigma Lift Ltd. – Serbia; - Elbak Habulin d.o.o. – Croatia; - Barduva UAB – Lithuania.

Ръководител:

гл. ас. д-р инж. Калин Чучуганов
Имейл: chuchuganov@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2984
Кабинет: 4408; 4100

Адрес:

Блок: 4
Етаж: 1
Кабинет: 4100

Уеб страница:

https://tu-sofia.bg/labs/175