default logo
 

Безразрушителен контрол и диагностика

За лабораторията

Лабораторията по безразрушителен контрол към Машиностроителен факултет на Технически университет – София е създадена 1987 г. Екипът на лабораторията притежава значителен опит и експертиза в изпитването и оценяването на компоненти за електроцентрали, оборудване за химическата, авиационната, корабостроителната и железопътната индустрия. Изследователската дейност  включва контрол и мониторинг на изделия и структури и изследване свойствата на нови материали. Обхванати са основните методи за изпитване като ултразвуков контрол, радиографичен контрол, вихровотоков контрол, магнитно-прахов контрол, контрол с проникващи течности, термографичен конрол. Резултатите от изследванията се прилагат при разработката на нови и оптимизацията на вече съществуващи технологии за откриване и идентифициране на несъвършенства и чужди включвания в изделия от метал, керамика и високотехнологични композитни материали.

Прилаганите методи за безразрушителен контрол осигуряват качеството на продуктите и тяхното съответствие с индустриалните и вътрешнофирмени стандарти. Лабораторията предоставя консултантски услуги за избор на метод за контрол за специфични и нестандартни изделия и проекти.

Дейности

Безразрушителният контрол и диагностика е едно от бързо развиващите се изследователски направления в производствения сектор. До голяма степен този силен интерес е в отговор на изискванията за по-добро осигуряване на качеството на материалите и структурите и за удължаване на експлоатационния им ресурс.

В лабораторията се извършват научни и научно-приложни изследвания в следните области:

 • Термографични изследвания;
 • Мониторинг на състоянието на структури;
 • Интелигентни материали и структури;
 • Изпитване с нормални вълни;
 • Електромагнитно-акустични преобразуватели;
 • Цифрова радиография;
 • Компютърна обработка на данни получени от безразрушителните методи за контрол;
 • Автоматизиран ултразвуков контрол;
 • Контрол с вихрови токове.

Мисията на лабораторията е да развива иновативни методи за безразрушителен контрол и диагностика съвместно с индустрията и да предоставя на студентите креативна работна среда, която да насърчава тяхното интелектуално израстване.

Проекти

Лабораторията успешно участва в национални и международни проекти по 5-та, 6-та, и 7-ма Рамкови програми на Европейския съюз. За пълен списък на проектите и допълнителна информация посетете нашата интернет страница.

Някой от индустриалните и научни организации с които работи лабораторията са:

 • Великобритания (The Welding Institute, Computerised Information Technology Ltd, X-Tek Ltd, KCC Ltd, Castings Technology International, Rolls Royce, Sonatest NDE PLC)
 • Германия (Federal Institute for Materials Research and Testing, EON Kernkraft GmbH, Blohm & Voss Inspection Gervice GmbH, Applus RTD, DB System Technik, Deutsche Gesellschaft fur Zerstorungsfreie Prufung EV)
 • Франция (CEA-The French Atomic Energy Commission, Total, EADS, Airbus Industries)
 • Италия (ISO Test Engineering S.R.L., I & T Nardoni Institute Srl, Associazone Italiana Prove Non Distruttive Monitoraggio Diagnostica)
 • Полша (Technic-Control, WSK "PZL RZESZOW")
 • Белгия (ICM, Balteau NDT, European Federation Of Non Destructive Testing)
 • Испания (Tecnitest, Asociacion Espanola de Ensayos No Destructivos)
 • Финландия  (Trueflaw, AJAT)
 • Дания (INNOSPEXION)
 • Гъция (Zenon Robotics And Informatics SA)
 • Литва (Kauno Technologijos Universitetas)
 • Португалия (INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE ASSOCIACAO)

Галерия

Ръководител:

доц. д-р инж. Дамян Ганчев
Имейл: ganchev_d@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2410
Кабинет: 2238

Адрес:

Блок: 2
Етаж: 2
Кабинет: 2238

Уеб страница:

https://ndtlab.tu-sofia.bg/