default logo
 

НИЛ "Комплексна автоматизация на дискретното производство"

За лабораторията

Научно-изследователската лаборатория „Комплексна автоматизация на дискретното производство“ (НИЛ КАДП) е лаборатория на катедра „Автоматизация на дискретното производство“ при Машиностроителен факултет на ТУ-София. Тя е създадена през 1974 г. и е една от най-старите в ТУ-София. Лабораторията има дългогодишен опит в разработването и внедряването на технически средства за автоматизация на дискретни производствени процеси в различни области: машиностроене, електроника и електроапаратуростроене, шивашка и хранително-вкусова промишленост и др. В индустрията у нас са внедрени десетки разработки на членове на катедрата и лабораторията – автоматизиращи устройства и системи, автоматични комплекси, роботизирани технологични модули; монтажни автомати и др.

Дейности

Значителна част от внедрените разработки на НИЛ КАДП са проектирани в учебно-изследователската лаборатория по „Нискостойностна автоматизация на дискретното производство“. Лабораторията е специализирана в областта на изграждането на технически средства за автоматизация, характеризиращи се с оптимални стойности на съотношението “инвестиции – краен икономически резултат”. При тях срокът на възвръщане на капиталните вложения е по-малък от една година, което намалява до минимум риска от нови инвестиции. Наред с приложните задачи за индустрията в лабораторията се работи и в областта на теоретичните проблеми – разработват се научните основи на методология за проектиране и избор на оптимален вариант на технически средства за автоматизация на дискретното производство, за оптимизация на размерните им редове и др.

Проекти

Благодарение на ползотворната работа с редица водещи фирми, както международни, а така и български -  SMC, Трейд Майстер, КМС Инженеринг, Систек електроник – Германия, лабораторията разполага със съвременни лабораторни стендове за изследване на технически средства за автоматизация, които са дарение от фирмите. Лабораторията поддържа партньорски връзки и сътрудничество с редица чуждестранни и български научни и образователни институции, а така също и с фирми, работещи в областта на автоматизацията на дискретното производство.

Галерия

Ръководител:

проф. дн инж. Иво Малаков
Имейл: ikm@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2764
Кабинет: 4411

Адрес:

Блок: 4
Етаж: 1
Кабинет: 4124

Уеб страница:

https://tu-sofia.bg/labs/183