logo
  • Отчетен доклад на деканското ръководство за периода Януари 2022 г. – Декември 2022 г.

    19-01-2021Отчетен доклад на деканското ръководство за периода Януари 2022 г. – Декември 2022 г..