logo
 • Проект „Изкуство и наука“

  26-06-2018

  На 21-ви май бе открит стенописът – Сграфито „Знак на МФ“, реализирано по проект на НИС 171ДН0015-06, от зам.-ректора проф. Ив. Кралов в присъствието на декана на МФ, проф. М. Вичева, ръководителя на катедра ИД, доц. Г. Червендинев, преподаватели, служители и студенти. Материалите за изработката на фреската са осигурени със спомоществователството на „Баумит България“ ЕООД, а колективът работил по осъществяването на проекта бяха: гл. ас. Ал. Радославов, гл. ас. М. Гаджева, инж. М. Иванова, Р. Чипев, ЛТУ, Хр. Христов, УАСГ, с ръководител проф. д-р Мария Евтимова, която е автор на проекта. Към стенописа са създадени и осем постера, дело на Христо Христов, представящи катедрите на МФ, като с комбинирането на фреската и графичния дизайн се получава завършен ансамбъл на пространството около площадката на втори етаж на Блок 4.
  Сграфитото е стенописна техника, при която се нанасят няколко слоя разноцветни мазилки, като с отстраняването на отделни части от слоевете и с цветовото им комбиниране, се получава релефно изображение, което създава усещане за обем с потъващите и изпъкващи тъмни и светли цветове. Днес понятията il fresko и saecco се използват само за допълнително указание от изкуствоведите за какво живописване върху стената става въпрос – мокро или сухо, а самото понятие стенопис има вече по-разширен смисъл, като в него се включват и техниките сграфито, стенна мозайка и различни смесени техники. Оттук произлиза и новото понятие – декоративно-монументална живопис. В България il fresco е най-разпространеният метод за живописване през Средновековието и Възраждането – Боянският майстор, Пимен Зографски, Йоаникий Попвитанов, Димитър Зограф, Захарий Зограф, Молерови и др. оставили прекрасни живописни образци, изпълнени чрез техниката фреско.
  Трябва да отбележим, че в днешно време, поради технологичните промени, новите материали и динамиката на живот, стенописи в техника фреско се изпълняват много рядко. Поздравления за проф. Евтимова и нейния екип, която за пореден път показа, че големият художник мисли мащабно и работи по този начин, дори с една трудоемка и тежка, чисто физически, техника, каквато е фреската, в случая и със своите впечатляващи размери 2.80 на 3.20 м.
  С пожелания за още много проекти, които да естетизират вътрешните пространства на ТУ, да привличат погледите и ни спират за миг естетическа наслада.

  Източник: Технически Авангард