logo
  • Курс на обучение по LabVIEW

    06-02-2017

    Машиностроителният факултет, съвместно с фирма National Instruments, организират курс на обучение по продукта LabVIEW. Курсът е безплатен за студенти от Технически университет. Обучението ще се проведе от сертифициран преподавател, като в края на курса ще има презентация на продуктите на National Instruments от представител на фирмата.
    Желаещите студенти могат да се запишат в канцеларията на Машиностроителния факултет кабинет 3242, като обучението ще започне след формирането на група. По време на обучението, ще бъдат осигурени студентски лицензи на продукта LabVIEW, които студентите ще могат да инсталират на собствените си лаптопи.

    Поканата може да бъде свалена от тук