default logo
 

-

За специалността

Защо да избера тази специалност?

Какви са изискванията за прием?

Какво ще уча?

Възможности за студентска мобилност

Моята реализация

За специалността:

ОКС:

Професионална квалификация:

Професионално направление:
5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:
Редовно - години

Учебен план

Студентска канцелария:

маг. инж. Радостина Чамова-Арнаудова

Имейл: radar@tu-sofia.bg

Кабинет: 4201-А

Телефон: 02 965-3737

Миглена Маринова

Имейл: miglena.marinova@tu-sofia.bg

Кабинет: 4201-А

Телефон: 02 965-3737