default logo
 

Важно за всички първокурсници

Публикувана на 15-09-2023

Дисциплината чужд език предлага избор между следните 4 езика: английски, немски, руски, френски.

Желаещите да изучават английски език полагат задължителен онлайн тест за определяне на ниво в седмицата преди началото на академичната година (от 18.09.2023г. до 22.09.2023г.).

Желаещите да изучават немски, френски или руски език не полагат тест за ниво, а се записват в група по избрания от тях език в първата седмица на семестъра. Записването става на място в в сградата на Департамента за чужди езици (блок 13, до бензиностанция OMV) в определения в разписа ден, час и зала за съответния език.

Тестът за опеределяне на ниво се провежда дистанционно в платформата TestPortal в седмицата, предхождаща началото на семестъра в избрано от всеки студент време. Тестовете ще бъдат активни от 18.09.2023 г. до 22.09.2023 г.

Линк към теста за МАШ/МЕХ
Линк към теста за ИД/ИЛ

Тестът за определяне на ниво се състои от 40 въпроса с по 4 възможни отговора и е предвиден за 30 мин.

Резултатите ще бъдат обявени в сградата на Департамента за чужди езици (блок 13, до бензиностанция OMV) и могат да бъдат проверени в деня преди часовете по чужд език. Списъците ще бъдат разлепени на прозорците в коридора на втория етаж.

Студентите, които не са включени в групите по английски език, трябва да се запишат на друг чужд език до края на първата учебна седмица (25.09.2023 г. – 29.09.2023 г.). Записването става на място в Департамента за чужди езици в определения в разписа ден, час и зала за съответния език.