Научни форуми

Колективът на лабораторията ежегодно участва с доклади в Балканските конференции (БК) по "Стандартизация и свързаните с нея дейности - фактори за международно и балканско сътрудничество", както и с организационни дейности по провеждането им.

Балкански конференции по Стандартизация


  • 13th International Conference
   “Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan Countries' Collaboration”, 15-17 September 2016, Brasov, Romania
  • 12th International Conference
   “Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan Countries’ Collaboration”, 22-24 October 2015, Izmit/Kocaeli, Turkey
  • 11th International Conference
   “Standardization, Prototypes and Quality: A Means of Balkan Countries' Collaboration”, 2014, Belgrade, Serbia
  • 10th Anniversary International Conference
   “Standardization, Prototypes and Quality: A Means of. Balkan Countries' Collaboration”, 13-14 September 2013, Sozopol, Bulgaria
  • 9th International Conference
   “Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan Countries' Collaboration” 05-06 October 2012, Tirana, Albania
  • 8th International Conference
   "Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan Countries' Collaboration", 2011, Thessaloniki, Greece
  • 7th International Conference
   “Standardization, Prototypes and Quality: A Means of Balkan Countries’ Collaboration”, 2010, Belgrade, Serbia
  • 6th International Conference
   “Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries’ Collaboration”, 9-10 October 2009, Thessaloniki, Greece
  • 5th Balkan Conference
   “Standardization, Protypation and Quality: Factors for Balkan co-operation”, 15-16 September 2008, Sozopol, Bulgaria
  • 4th International Conference
   “Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan Countries' Collaboration”, 18-19 May 2007, Thessaloniki, Greece
  • 3rd Balkan Conference
   2-3 May 2004, Tirana, Albania
  • 2nd Balkan Conference
   “Standardization and Related Activities: A Means of Balkan Countries' Collaboration”, 7-8 October 2002, Sozopol, Bulgaria
  • 1st Balkan Conference
   “Standardization and Related Activities: A Means of Balkan Countries' Collaboration”, 8-10 May 1997,Thessaloniki, Greece

2013 Созопол

Десета юбилейна международна конференция "Стандартизация и свързаните с нея дейности.."

View

2013 Созопол

Десета юбилейна международна конференция "Стандартизация и свързаните с нея дейности.."

View

2013 Созопол

Десета юбилейна международна конференция "Стандартизация и свързаните с нея дейности.."

View

2013 Созопол

Десета юбилейна международна конференция "Стандартизация и свързаните с нея дейности.."

View

2013 Созопол

Десета юбилейна международна конференция "Стандартизация и свързаните с нея дейности.."

View

2013 Созопол

Десета юбилейна международна конференция "Стандартизация и свързаните с нея дейности.."

View

2013 Созопол

Десета юбилейна международна конференция "Стандартизация и свързаните с нея дейности.."

View

2013 Созопол

Десета юбилейна международна конференция "Стандартизация и свързаните с нея дейности.."

View

2013 Созопол

Десета юбилейна международна конференция "Стандартизация и свързаните с нея дейности.."

View

2013 Созопол

Десета юбилейна международна конференция "Стандартизация и свързаните с нея дейности.."

View

2013 Созопол

Десета юбилейна международна конференция "Стандартизация и свързаните с нея дейности.."

View

2013 Созопол

Десета юбилейна международна конференция "Стандартизация и свързаните с нея дейности.."

View

2013 София

Десета юбилейна международна конференция "Стандартизация и свързаните с нея дейности.."

View

2016 София

Шеста Младежка научна Конференция „Стандартизация и свързаните с нея дейности..“

View

2014 Белград

Единадесета международна конференция "Стандартизация и свързаните с нея дейности.."

View

2013 Созопол

Десета юбилейна международна конференция „Стандартизация и свързаните с нея дейности..“

View

2008 Созопол

Пета балканска конференция „Стандартизация и свързаните с нея дейности..“

View

2002 Созопол

Втора балканска Конференция „Стандартизация и свързаните с нея дейности..“

View

2007 Солун

Четвърта международна конференция „Стандартизация и свързаните с нея дейности..“

View