Проекти

Споразумение за сътрудничество между ТУ-София и БИС №27/09.03.2012

По Споразумение за сътрудничество между ТУ-София и БИС №27/09.03.2012 за изграждане на съвместен Информационен Център с контролиран безплатен достъп до електронния фонд от пакети български стандарти, открит в библиотеката на ТУ лабораторията изпълнява следните дейности:
- информационно и консултативно обслужване на изградения Информационен Център;
- осъществяване на комуникацията с Български институт за стандартизация относно обновяването и допълването на базата данни със стандарти.

Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София по измервателна техника и управление на качеството (ИТУК) по ОП "Развитие на човешките ресурси“

През 2013 г. екипът на лабораторията участва в проект на Машиностроителен факултет „Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София по измервателна техника и управление на качеството (ИТУК)“ по ОП "Развитие на човешките ресурси“. В изпълнение на проекта учебните програми на магистърската степен „Техническо законодателство и управление на качеството” се актуализираха в съответствие с изискванията на индустрията и пазара на труда.

ТЕМПУС Проект № IB-JEB-14351-1999 за срок 1999 г. – 2002 г.

Темата на проекта e „Изграждане на Български ЦЕНТЪР за подготовка на специалисти” по Европейско Техническо законодателство, Стандартизация, Оценяване на съответствието и Управление на качеството с бенефициент ТУ-София.
Съгласно с изискванията на ТЕМПУС Проектите други участници са:
Неправителствените организации Български съюз на стандартизаторите /БСС/, Български съюз за доброволно оценяване на съответствието и упълномощаване /БСДОСУ/, както и звена с държавни служители в Министерствата: на Икономиката; на Регионалното Развитие и Благоустройството; на Здравеопазването; на Земеделието и др.
От страните-членки на ЕС в ТЕМПУС Проекта участват:

    • германските организации ТЮФ АКАДЕМИЯ Рейнланд-Кьолн /основен изпълнител/ и ТЮФ ПЕРС СЕРТ-Кьолн;
    • гръцката неправителствена организация ЕНЕПРОТ - Солун.
Създаденият по Проекта Български ЦЕНТЪР към Машиностроителен факултет на ТУ-София (по-късно е приравнен с Висшата Международна Школа „Техническо Законодателство и Управление на Качеството”) разви много активна дейност в периода 2002 г. – 2010 г. Бяха подготвени и ТЮФ ПЕРС СЕРТ-Кьолн сертифицира за придобиване у нас следните квалификации с международно признание:
    • Експерт по „Европейско Техническо законодателство и контрол за безопасност и качество”; квалификацията получиха над 1100 души, от тях над 200 държавни служители в Министерства и Агенции;
    • Пълномощник за СУК (на качеството) и СУОС (на околната среда); квалификацията получиха над 800 български, гръцки и турски специалисти;
    • Одитор на СУК и СУОС: получена от над 500 български, гръцки и турски специалисти.