Сътрудничество

Сътрудничество между ТУ – София и Български институт за стандартизация с координатор - ръководител на лабораторията във връзка с изграждането и обслужването на първия информационен център по стандартизация.