Младежка научна конференция

МАШИНИ, ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ

Библиотечно-информационен център (БИЦ) на
Технически университет - София

8-9 ноември 2018


Добре дошли

Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в Младежката научна конференция МАШИНИ, ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ “МИТ – 2018”, която ще се проведе на 8 и 9 ноември 2018 г. в Библиотечно-информационния център (БИЦ) на Технически университет - София

Младежката научна конференция МАШИНИ, ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ “МИТ – 2018” се организира от Технически университет – София, Машиностроителен факултет на ТУ-София, Фондация "ЕВРИКА", Федерация на научно-техническите съюзи и Български Съюз на Стандартизаторите.

Приетите доклади ще бъдат публикувани в "Българско списание за инженерно проектиране".

Работните езици на конференцията са: български и английски.

Организатори

Технически университет – София

http://www.tu-sofia.bg/

Машиностроителен факултет

http://mf.tu-sofia.bg/

Фондация "ЕВРИКА"

http://www.evrika.org/

Федерация на научно-техническите съюзи

http://www.fnts.bg/

Български Съюз на Стандартизаторите

https://bssbg.wordpress.com/

Тематични направления

 1. Иновативни продукти и технологии в машиностроенето
 2. Ергономия и индустриален дизайн
 3. Инженерна логистика, строителна и еко техника
 4. Промишлени роботи
 5. Материали и методи за изпитване
 6. Мехатроника
 7. Автоматизация в инженерното проектиране и производство
 8. Техническо законодателство и стандартизация
 9. Метрология и осигуряване на качеството
 10. Системи за управление и обработка на информация

Важни срокове

 • 31.07.2018 Изпращане на заявка за доклади
 • 28.09.2018 Изпращане пълен текст на докладите, в съответствие с изискванията
 • 8.11.2018 Регистрация на участниците
 • 8.11.2018 Откриване на МНК "МИТ – 2018"
 • 8-9.11.2018 Пленарни и постерни научни доклади