Монографии

 • Техническа конкуретноспособност на промишлените продукти в европейския съюз

  Бранимир Сандалски, Милка Вичева, Георги Дюкенджиев, Ирена Николова, Георги Станчев, Боряна Илиева, Ивелин Буров, Борислав Георгиев, Мариана Митова


  Изток-Запад, 2016

 • Свободно свижение и техническа конкуретноспособност на продуктите в европейския съюз

  Бранимир Сандалски, Минчо Сандалски, Милка Вичева, Ивелин Буров, Росица Митева


  Софттрейд, 2011

 • Свободно свижение и конкуретноспособност на продуктите в европейския съюз

  Бранимир Сандалски, Минчо Сандалски


  Софттрейд, 2009

 • Развитие и европейски подходи в стандартизацията и свързаните с нея дейности

  Бранимир Сандалски, Орлин Николов, Ирена Ценколовска


  Софттрейд, 1998

 • Възникване и функциониране на европейския съюз

  Милка Вичева


  Софттрейд, 2001

 • Единен европейски пазар

  Ирена Кунева


  Софттрейд, 2001

 • Европейско техническо законодателство

  Ирена Николова


  Софттрейд, 2001

 • Международна и европейска стандартизация

  Бранимир Сандалски


  Софттрейд, 2001

 • Национална система за доказване на качеството

  Николай Цонев


  Софттрейд, 2001

 • Национална система за оценяване на съответствието и надзор на пазара

  Станислав Иванов, Кирил Яръмов, Бранимир Сандалски


  Софттрейд, 2001

 • Мениджмънт на качеството

  Илия Лазаров


  Софттрейд, 2001

 • Методи за оценка на качеството

  Румен Йорданов, Георги Дюкенджиев


  Софттрейд, 2001

 • Компютърно управление на качеството

  Георги Дюкенджиев


  Софттрейд, 2001

 • Системи за управление на качеството

  Кирил Яръмов


  Софттрейд, 2001