logo
  • XХХV Национална олимпиада по техническо чертане - 2019 г.

    27-03-2019XХХV Национална олимпиада по техническо чертане - 2019 г.
    В периода 19 - 21 април 2019 г. в ТУ-София ще се проведе Националният кръг на ХХХV Национална олимпиадата по техническо чертане.