Отчетен доклад на ръководството 2015-2016

Уважаеми колеги,

може да видите отчетния доклад на деканското ръководство за периода 2015-2016 тук.