Международен феситвал Architecture Week 2016 в Прага

Катедра Инженерен дизайн представи Технически Университет София на световно изложение в Прага за архитектура и дизайн – Architecture Week 2016

На фестивала Architecture Week 2016 в Прага,  се представиха едни от най-интересните проекти, свързани с архитектура, транспорт и градоустройство. В Manes Hall, бяха селектирани около осемдесет от най-интересните проекти от Чешката република и тридесет и седем проекта от други държави.

Темата на фестивала беше „Organic city“, която олицетворява градовете като живи, функциониращи и еволюиращи организми, чиито индивидуални компоненти са свързани един с друг и формират една естествена среда за живеене.

img_7690    img_74281w

Катедра Инженерен Дизайн беше поканена да участва на фестивала с два проекта на доц. Георги Червендинев. Единият проект е на концептуален триколесен електромотоциклет „Nomad“, а другият е система от модулни екстериорни беседки „Smart booths“.

Електрическият градски мотоциклет цели да предостави възможнтости за голяма мобилност, приспособимост и контакт с околната среда – всичко това са характеристики на номадизма, откъдето идва и името на проекта „Nomad“. В проекта са заложени две основни концепции, които са свързани с подобряване на комфорта и сигурността – „Ride in“ и „Natural Tilting Control“

img_74191w

Ride in предствалява мотоциклетна рама, която обхваща водача и пътника зад него. По този начин водачът не е върху мотоциклета (на английски език – ride on), а вътре в него, в рамката – Ride in. Тази рамка осигурява по-голяма пасивна защита на пътуващите и ги предпазва от насрещен вятър и дъжд. Двете страни на мотоциклета са отворени и по този начин се запазва контакта на возещите се с околната среда – температура, мирис, звук и винаги свеж въздух. Natural Tilting Control представлява система на двуколесно предно окачване, което осигурява свободно наклоняване на мотоциклета, аналогично с това на двуколесните превозни средства. При спиране, автоматичен механизъм блокира наклоняването на мотоциклета, и илиминира необходимостта от подпирането му с крак от водача. Механизмът на предното окачване увеличава управляемостта при движение и улеснява спирането и паркирането.

Системата от модулни беседки „Smart booths“ е изградена на базата на еднотипни модули, които изграждат различни конфигурации, в зависимост от изискванията на градската среда и потребителските нужди. В беседките е осигурено електрическо захранване за различни мобилни устройства, Wi-Fi и локално осветление. img_74261wВъзможно е монтирането на фотоволтаични панели върху беседките, които да осигурят тяхното автономно функциониране. Целта на проекта е да се създадат удобни места за почивка и работа в откритите градски пространства – междулищни пространства, тротоари, паркове и др. Тези модули могат да се разглеждат и като логично продължение на вече изчезналите от градската среда телефонни кабинки. Новите технологии развиха комуникациите, които вече не са само гласови и съответно изискванията към средата за тези комуникации също се промни. Като наследници на старите телефонни кабинки, беседките създават условия за продължителна комуникация с цял свят. Освен че са място за работа, те са и удобно място за почивка, хранене и др.

img_8239

Общото в концепциите на двата проекта на доц. Червендинев, е идеята за създаване на условия за сближаване на обитателите в един град с околната среда, за повече отворени и открити пространства за живеене. Прекарване на повече време извън затворените сгради и автомобили. Тази идея се вписва напълно в духа на темата на фестивала – Organic City, което беше оценено и от организаторите, които разположиха презентацията на Техническия Университет на един постер заедно със световно известното архитектурно студио Foster & Partners.

Двата проекта, с които участва катедра Инженерен дизайн, се представиха на изложението чрез макети изработени на 3D принтер от Смарт Фаб Лаб. Макетът на мотоциклета е в мащаб 1:5, а на беседките 1:15.