Студенти

В раздел „Студенти“ на сайта са качени графика на учебния процес за 2015/2016 год. и правилата за кандидатстване и приемане на студенти в ОКС „магистър“.