Конференции

Младежка научна конференция "МАШИНИ, ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ"

Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в Младежката научна конференция МАШИНИ, ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ “МИТ – 2017”, която ще се проведе на 9 и 10 ноември 2017 г. в Библиотечно-информационния център (БИЦ) на Технически университет - София Младежката научна конференция МАШИНИ, ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ “МИТ – 2017” се организира от Технически университет – София, Машиностроителен факултет на ТУ-София, Фондация "ЕВРИКА", Федерация на научно-техническите съюзи и Български Съюз на Стандартизаторите. Приетите доклади ще бъдат публикувани в "Българско списание за инженерно проектиране". Работните езици на конференцията са: български и английски.

Повече информация: http://mf.tu-sofia.bg/mit/

Метрология и метрологично осигуряване

В Симпозиума традиционно участват научни работници и специалисти, работещи в областта на метрологията и метрологичното осигуряване от Техническите университети, Държавната агенция по метрология и технически надзор, държавни и частни фирми от България, Русия, Украйна, Германия, Чехия, Турция, Румъния, Македония, Гърция и други.

Повече информация: http://metrology-bg.org/